Nieuws

In 2018 op 7 oktober werd in de De Pont Museum in Tilburg mijn boek “ Naar grotere artistieke vrijheid“ gepresenteerd.

Het werd een zeer mooie bijeenkomst met een volle zaal genodigden . Er was een lovend welkomstwoord van Hendrik Driessen en een mooi en goed gesprek tussen Hans den Hartog Jager en mij over mijn werk. Daarna een gezellige borrel en het signeren van de verkochte boeken. Het was een geslaagde presentatie.

boek-bertloerakker

Het boek is nog te bestellen via info@bertloerakker.nl , kosten € 70,00 incl. verzendkosten.

Afmeting boek: 30x24 cm. en 290 pagina’s met 540 afbeeldingen in kleur.

Teksten: Hendrik Driessen ( De Pont Museum), Hans den Hartog Jager ( kunstcriticus), Frank Hoenjet ( Museum Helmond), Piet van Bracht (Van Abbemuseum), Colin Huizing en Jelmer Wijnstroom ( Stedelijk Museum Schiedam en GEM Museum voor Actuele Kunst Den Haag) en Phillip Van den Bossche ( MuZee Oostende BE).

Nu weer verder nadat dit ei gelegd was.

2024
Geen concrete plannen . Werken-werken-werken
De tentoonstelling in Museum Helmond loopt van 12 april t/m 29 september 2024.
Er worden 59 schilderijen van 1997 t/m 2023 tentoongesteld onder de titel : ZONDER TITEL

ZONDER TITEL 

Het zelf creëren van een werk en het door de kijker beschouwen ervan, zijn twee verschillende processen. Door titels te geven aan mijn werk zou de beschouwer te veel gestuurd kunnen worden in het kijken en ervaren ervan. De kijker krijgt de volledige vrijheid het werk ZONDER TITEL te interpreteren en te ervaren. 

Bij het schilderen gaat het om  het verwerken van de ontzettend vele ervaringen. Die ervaringen kunnen o.a. opgedaan worden in de natuur, bij museumbezoeken en het bladeren door kunstboeken en -tijdschriften. Het kijken naar en openstaan voor alles wat beeld kan opleveren   kan sturend zijn bij het schilderen en dus nieuw beeld opleveren. 

Door dit brede openstaan voor en het willen verwerken van alle beeld, kan er een sterk contrast ontstaan binnen een werk en dit contrast wordt ook bewust gezocht. Het gaat bij dat proces om tegenstellingen met elkaar te laten werken, het avontuur te laten aangaan. Tegenstellingen die elkaar bevragen. 

De tegenstellingen en tweedelingen worden bewust opgezocht en gaan over de schilderkunst in de breedste zin van het woord. Daar wil ik het over hebben; door een zelfde gegeven met verschillende benaderingen te herhalen, ontstaan vaak reeksen. 

Meestal werk ik niet met een totaal uitgewerkt vooropgezet plan, ik laat me verrassen en reageer op elk ontstaan resultaat, door verder te schilderen of te stoppen. 

Bij het maken van deze tentoonstelling, heb ik gekozen voor werk vanaf 1997 tot nu toe.  Telkens worden er kleine klusters uit diverse jaren getoond. Zoals eerder werd geschreven door Rob Schoonen in het ED naar aanleiding van mijn boekpresentatie in het De Pont Museum in Tilburg in 2018 : “ Het zijn allemaal echte Loerakkers”. ZONDER TITEL 

Bert

Er is ook een catalogus bij de tentoonstelling verschenen. Die is te koop bij het Museum Helmond en bij mij zelf voor € 14,95 . Deze heeft 88 blz. met 59 werken ik kleur , de hele tentoonstelling, en teksten van Rebecca Nelemans ( kunsthistoricus, tentoonstellingsmaker en auteur ), Esther Hartzema ( directeur Museum Helmond ) en boven geplaatste tekst door mij zelf. De afmeting is 24x17 cm.

 


Boekpresentatie De Pont Tilburg